[Vietsub] Thời khắc này, cứ yêu đi 這一刻,愛吧 2014- James Dương Vĩnh Thông

11
86Pinyin

Bīngqílín kuài rónghuàle wǒ gāi sòng nǐ huí jiāle
xiào huàshuō tài duō gāi shuō de méi shuō chūkǒu
nǐ bǐ yǐqián kě’ài duōle yǒu méiyǒu rén duì nǐ shuō?
Rúguǒ nǐ zhǐ yuàn ràng yīgèrén shǒuhòu duō xīwàng jiùshì wǒ

méi chā dōu de shǒu zài dǒu hǎojǐ cì dōu pèng dàole
wǒmen de yǐngzi dōu yǐjīng zài yīqǐle
ruòwúqíshì de jiǎ dòngzuò shì wǒ chěngqiáng de jíkǒu
cǐkè ruò néng yǒu nǐ de ài wǒ yuàn yòng yīqiè jiāohuàn

cǐkè zuìměi zuìměi de shíguāng gěi wǒ zuìměi zuìměi de gǎndòng
měitiān ài nǐ ài nǐ de xiànsuǒ bù zài chénmò
xiǎng nǐ měi yè měi yè de xīngkōng jìngrán yě huì chūxiàn cǎihóng
gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài mó jìng gēcí wǎng
zhè xìngfú wò zhùle jué bù fàngshǒu

nǐ de xiào huì wèi wǒ ma? Nǐ de lèi huì wèi wǒ ma?
Xīn bù guāi tiàodòng nǐ shìfǒu tīngjiànle wǒ?
Nǐ bǐ yǐqián kě’ài duōle shì wǒ wēnróu de sùshuō
rúguǒ nǐ zhǐ yuàn ràng yīgèrén shǒuhòu duō xīwàng jiùshì wǒ

hé nǐ zuìměi zuìměi de shíguāng shì wǒ měi zuìměi de zhuīqiú
rìyè xiǎng nǐ xiǎng nǐ de jìmò zhōng zài cǐkè dédào zìyóu
bù qiú měitiān měitiān de qíngkōng jiùsuàn xià yǔ yě yīqǐ zǒu
zhè xīntiào zhǐyǒu nǐ néng gěi wǒ
zhè yīkè jiù ài ba bù fàngshǒu

Nguồn: https://danetidwell.com

Xem thêm bài viết khác: https://danetidwell.com/am-nhac/

11 COMMENTS

  1. Bạn ơi bạn có biết làm sao để tìm được pinyin của bài hày không chỉ mình với :))))))))))))

  2. Ôi giọng anh hát bài này quyến rũ thế :))))))))
    Khàn khàn nam tính <3
    Bạn ơi cho mình hỏi bạn có pinyin của bài này k? Nếu có có thể gửi link cho mình được không? Cám ơn bạn nhiều :)))))))))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here