Nghe Nhạc Niệm Phật Mẹ Quán Âm Bồ Tát- Giúp tai qua nạn khỏi- Mọi chuyện suôn sẻ, gặp nhiều may mắn!

29
84Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y, hay dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

♥ Bởi vì: Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được tâm đại từ đại bi, đã chứng đắt hết thảy các tam muội đà-la-ni, có năng lực thần thông và sức tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các chúng sanh đang bị thọ khổ trong sáu đường, nên thường dùng sức thần thông tự tại du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh để độ họ.

Nguồn: https://danetidwell.com

Xem thêm bài viết khác: https://danetidwell.com/tong-hop/

29 COMMENTS

 1. Con lạy phật Quan Thế Âm bồ tát !!!.Xin người phù hộ cho gđ con và các Nam tử nhà con lun đc mạnh khỏe và bình an. 🌻🌻🌻

 2. Chú đại bi 21 biến có chữ chạy như karaoke dễ tụng theo :https://youtu.be/KNImm1-K_u0

 3. Nam mo quan the am bo tat nam mo quan the am bo tat nam mo quan the am bo tat xin me phu ho cho su thay khoan cho con het benh

 4. Con cầu xin bà vang âm
  Phụ ho cho gia đình con
  Luôn luôn mạnh khỏe
  thành công trong công viec
  Luôn luôn gặp nhiều may mắn ,va năm nay 2020 rồi
  Con xin người cho con xin
  Tiền sữa căn nhà con nhé bà,con chỉ cần
  nhà gọn gàng sạch sẽ là con mừng rồi, nam mô vang thế âm bồ-tát,nam mô vang thế âm bồ-tát,nam mô vang thế âm bồ-tát,

 5. Mẹ và bé giá rẻ được nhiều người đã bị một số loại thuốc này được chưa ế chồng mình trong phim của anh ấy có một số người đã từng làm việc của anh ấy không biết có phải em đã uống hết một vòng quanh thế mẹ và bé mẹ và bé gái trong tháng đầu năm giáp với khu công

 6. Hình như là đang có những bước đi đầu tiên của năm mới giáp với khu vực miền Trung và Tây Nam bộ và nhân vật trong phim của mình và không chịu nổi nữa được chưa nào chưa nào mẹ cũng được nhưng không thể

 7. Hãy nên đáp lại tình xưa Nghĩa mẹ như được tiếp xúc với những người bạn thân thiết với nhau để giành được

 8. Nam mô quán thái âm bồ tát mong Sao con qua kiếp nan nay con xin người hay che chở cho con va những người con thương yêu .

 9. Nam mo quan the am bo tat . Nam mo quan the am bo tat. Nam mo quan the am bo tat . Con xin cung kinh lay ngay . O nha con co tho me quan the am bo tat. Luc nao . Gio nao . Ngay nao con cung nhin me . Ngay nao con cung lay me quan the am bo tat .

 10. Nam mô Quan thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi,cứu khổ cứu nạn cho gia đình con. Xin bồ tát độ cho em trai con được tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc sớm bình phục về sum họp cùng gia đình Con xin cúi lạy mẹ Quan thế âm bồ tát

 11. Nam mô quán thế âm bồ-tát chế trở cho con và các con của con đc khoẻ mạnh hp ạ

 12. Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Con cầu xin mẹ quan âm thù hộ cho e va con của con dc mẹ tròn con vuông tai qua nạn khỏi
  Nam mô a di đà phật

 13. Nam mô quan thế âm bồ tát.con cầu xin mẹ quan âm che chở cho hai mẹ con của con đc bình an tai qua nạn khỏi ạ

 14. Nam mô a Di Đà Phật.Nam mô mẹ quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng con được mạnh khỏe và an vui

 15. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
  Xin Mẹ giúp đõ cho con vượt qua piền não khổ đau nghiệp chướng tiêu trừ từ đây Mẹ ơi
  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 16. Nam mô quan thế âm bồ tát con cầu xình mẹ quan thế âm bồ tát che chở cho con tai qua nạn khỏi tiêu trừ nghiệp chướng thoát cảnh nợ trong tháng tư con cau xình cho con luôn luôn được bình an con hết nợ con nguyện ăn chay tới ngay con nhắm mắt a di đà phật nam mô đai hạnh phổ hiền bồ tát xình cho con được đạt thành ước nguyện nam mô đai từ đai bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát che chở cho con tai qua nạn khỏi luôn luôn được bình an nam mô a di đà phật nam mô dược sư lưu ly quang vương phật nam mô a di đà phật nam mô đai từ đai bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here