Kiểm tra học kì 1 LỊCH SỬ lớp 7 mới 2019 đầy đủ chi tiết.

5
76



ĐỀ KIỂM TRA
I. Trắc nghiệm (5 đ ): khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Người đầu tiên đi vòng quanh trái đất là:
A. Cri- xtôp Cô –lôm- bô B. Ma- gien -lăng

C. Va –xcô đờ Ga- ma D. Đi- a- xơ

Câu 2. Nước ta thời Đinh -Tiền Lê có tên là:

A. Văn Lang B. Đại Việt

C. Au Lạc D. Đại Cồ việt
Câu 3. Bộ luật “ Hình Thư” là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời dưới triều :
A. Ngô B. Đinh
C. Lý D. Tiền Lê
Câu 4. Quân đội thời Lý có đặc điểm là:

A. Gồm 2 bộ phận, tổ chức theo chế độ “ Ngụ binh ư nông”, có quân bộ và quân thuỷ.
B. Có hai bộ phận : Cấm quân và quân địa phương.
C. Có 4 binh chủng, tổ chức theo chế độ “ Ngụ binh ư nông”
D. Chọn thanh niên khoẻ mạnh từ 18 tuổi
Câu 5. Xã hội phong kiến Phương Đông có các giai cấp cơ bản là:

A. Lãnh chúa và nông nô B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh

C. Địa chủ và nông nô D. Lãnh chúa và nông dân lĩnh canh.
Câu 6. Vạn lý trường thành của Trung Quốc được xây dựng dưới triều :
A. Nhà Tần B. Nhà Hán C. Nhà Đường D. Nhà Nguyên
Câu 7. Thành Đại La được Lý Công Uẩn đổi là thành:

A. Hà Nội B. Phú Xuân C. Thăng Long D. Đông Quan
Câu 8. Người sản xuất chính trong lãnh địa là:
A. Nô lệ B. Nông nô C. Nông dân tá điền D. Địa chủ
Câu 9: Tôn giáo nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất vương quốc Ma-ga-đa?
A.An Độ giáo B.Phật giáo C.Hồi giáo C.Thiên chúa giáo.
Câu 10. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vì :

A. Đây là nơi hội tụ quan yếu của bốn phương B. Đây là một vùng đất rộng và bằng phẳng

C. Muôn vật nơi đây đều hết sức tươi tốt, phồn vinh D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 11. Xã hội phong kiến Phương Tây hình thành vào :
A. Thế kỷ III TCN B. Thế kỷ V TCN C. Thế kỷ V D. Thế kỉ III

Câu 12. Năm 1007 Lý thường Kiệt đã chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách:
A. Chớp lấy thời cơ tiêu diệt toàn bộ quân Tống.
B. Đánh quân Tống đến sát biên giới.
C. Tạm ngưng chiến để quân Tống rút về nước.
D. Chủ động giảng hoà, quân Tống rút về nước.
Câu 13 : Ghép các mốc thời gian ở cột A cho phù hợp với các sự kiện ở cột B
A

1. Năm 1009
2. Năm 1042
3. Năm 968
4. Năm 979 B
a. Lê Hoàn lên ngôi vua
b. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua
c. Lý Công Uẩn lên ngôi vua nhà Lý thành lập
d. Ban hành luật hình thư
1 ghép với………; 2 ghép với………; 3 ghép với………; 4 ghép với………

II. Tự luận (5 đ)
Câu 1( 1,5đ): Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước?
Câu2(3,5đ) : Hãy trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy?

Nguồn: https://danetidwell.com

Xem thêm bài viết khác: https://danetidwell.com/giao-duc/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here